Bảo Mật

Mục đích của Chính Sách Bảo Mật là để thông báo với bạn về những thông tin cá nhân có thể được thu thập tại  DonGianVaDep.com và cách chúng tôi có thể  sử dụng thông tin đó.

  • Chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của mỗi cá nhân khi viếng thăm DonGianVaDep.com.
  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khi bạn đăng ký, subscribe, follow  DonGianVaDep.com. Khi đó các  thông tin sẽ được lưu như: tên, username, email, vv.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân ở mục (2) bên trên với bên thứ ba khi bạn viếng thăm, đăng ký, subscribe, follow  DonGianVaDep.com

Các vấn đề liên quan đến Cookies:

DonGianVaDep.com có sử dụng cookies thể phân tích, tối ưu nội dụng website, và nâng cao trải nghiệm người đọc.

Chúng tôi dùng cookies để lưu lại IP address, operating system type, browser type, referring website, pages you viewed, and the dates/times khi bạn ghé thăm DonGianVaDep.com

Chúng tôi có đặt các liên kết quảng cáo từ các đối tác như Google Adsense vào DonGianVaDep.com. Các đối tác bên thứ 3 này có thể sử dụng cookies để lấy những thông tin (không bao gồm những thông tin cá nhân như:  your name, address, email address or telephone number) về bạn khi bạn viếng thăm website để hiển thị sản phẩm, hoặc dịch vụ mà bạn đang quan tâm.

Bạn có thể dừng cookies bất cứ khi nào bạn muốn bằng cách thay đổi cài đặt từ ON sang OFF trong trình duyệt web bạn đang sử dụng.

Đơn Giản Và Đẹp